Tag Archive: เทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

ต.ค.
01

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

20181001sci_22

งานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69942 Share