Tag Archive: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมผลงานมหาวิทยาลัยฯ

ส.ค.
09

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมผลงานมหาวิทยาลัยฯ

DSC_2550

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์  ในงานการต้อนรับนายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ โดยมีนายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ให้การต้อนรับ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ Share