Tag Archive: โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา

เม.ย.
28

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

sci_12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21025 Share

ม.ค.
16

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้อง Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=18072 Share

เม.ย.
23

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา

asean

ประกาศ โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 วันที่ เวลา ห้อง จันทร์ 29 พฤษภาคม  20 เมษายน 15.30 – 17.30 น. SC 1401 อังคาร 30 พฤษภาคม 7,14,21 เมษายน 15.30 – 17.30 น. SC 1401 พุธ 1,8,15 เมษายน 15.30 – 17.30 น. SC …

Continue reading »