Tag Archive: โครงการแนะแนวสัญจร

ธ.ค.
13

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

20171213sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้ตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ในโครงการแนะแนวสัญจร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57398 Share

ส.ค.
22

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

banner_sci16Aug55

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม2555 โดยมีอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ และ อาจารย์พงษ์นรินทร์ ชุมแสง อาจารย์ประจำสาขาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ด้วย ภาพแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14669 Share

ส.ค.
15

โครงการแนะแนวสัญจร

โครงการแนะแนวสัญจร

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ด้วย Share

ส.ค.
08

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

8_08_55

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ ภาพการแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14228 Share

ก.ค.
18

โครงการแนะแนวสัญจร

sci1

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์เมธา ศิริกูล และดร.วรนุช ทองพูล เข้าร่วมแนะแนวในครั้งนี้ Share