Tag Archive: โครงงาน

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อ การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannername-innovation2019

Share

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

banlistname

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด ชั้น ห้อง STEM 1-18 4 รป. 4-01 19-36 4 รป. 4-09 คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03 วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01 25-48 5 รป. 5-04 คอมพิวเตอร์ 1-10 …

Continue reading »

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด Share

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

ส.ค.
13

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557

sci20140809_94

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศในกลุ่มต่างๆ มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบโควต้าต่อไป Share