Tag Archive: โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

เม.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

NameList2019

Share

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

bannersciResearchContest

Share

พ.ค.
31

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531sci_106

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน มีนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 51 ทีม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65610 Share

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

20170308project

Share