Tag Archive: โรงเรียนวัดไผ่ดำ

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

20180912sci_30

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคกลาง ค่ายอิคคิวซัง ๑ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณร โรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69523 Share

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

20180609STEM_07

คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้นำนักศึกษาของคณะฯ ​มาติดตามผลการพัฒนา​โครงงานสิ่งประดิษฐ์​ ในโครงการค่ายอิกคิว​ซัง​ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีของสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ​ STEM Education เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ่โรงเรียนวัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินท์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66433 Share