Tag Archive: โรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180323sci_110

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ในการศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางและวิธีการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่ออนาคตในการศึกษาต่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62934 Share