Tag Archive: Big Cleaning Day

พ.ค.
25

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

20180525sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นวันดำเนินการ Big cleaning Day และวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคณะกรรมการเข้าตรวจพื้นที่ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65446 Share

พ.ค.
23

Big Cleaning Day

BigCleaningDay

Share

พ.ค.
24

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

Big cleaningDay

Share

พ.ค.
16

BIG CLEANING DAY

10270551_547006872075082_910352376637578100_n

Share

มิ.ย.
24

Big Cleaning Day สาขาวิชาชีววิทยา

sci_2013_June_24-3

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี สาขาวิชาชีววิทยา ร่วมมือร่วมแรงกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของสาขาวิชาฯ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6078 Share

มิ.ย.
24

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2556

sci_2013_June_24-1

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระหว่างวันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2556 Share

ม.ค.
05

โครงการจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_25Dec54

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10377 Share

ธ.ค.
12

Big cleaning Day มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมงาน Big cleaning Day ในการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 08.39 น. ณ ลานประติมากรรมบัว มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10297 Share

ธ.ค.
09

Big Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงฟื้นฟูคณะฯ หลังจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนนำในการจัด Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10229 Share