Tag Archive: Fabrication Lab

ก.ค.
25

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

20180725Fablab

ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โดยได้รับเกียรติจาก นายบันลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจันบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82088 Share

ก.ค.
17

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

20190716FABLAB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 262 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81623 Share

พ.ย.
14

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา

20181114FABLAB_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71620   Share

พ.ย.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

20181112FABLAB_32

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 และห้อง STEM LAB & MAKER SPACE ภาพบรรยากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70784 ภาพบรรยากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70833 Share

พ.ย.
02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา

20181101FABLAB

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน SME และเป็นการยกระดับศักยภาพครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วยสำหรับสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 45 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70708 Share

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

20180608STEM_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้างคน” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66461 Share