Tag Archive: International Short Film Contest 2013 (iSFC 2013)

ส.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)

sci_10

อาจารย์ ทรงพล กลับวงษ์ และ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU) จากประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2556 โดยมีความร่วมมือกันในการจัดโครงการ International Web Design Contest 2013 (iWDC 2013) และ โครงการ International Short Film Contest 2013 (iSFC 2013) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทั้งสองประเทศเข้าใจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน …

Continue reading »