Tag Archive: ITE

ต.ค.
05

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์

20181005ITE_24

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70569 Share

ก.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education)

20160927ite_03

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) จำนวน 13 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย  ระหว่างสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ สถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559) ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ …

Continue reading »

พ.ค.
20

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

20150520ITE_20

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28235 Share

ก.ย.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์

ITE20140923_14

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East สาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Project Program) จำนวน 12 คน วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย (RMUTT-ITE IT Project Program) อยู่ฝึกงานวิจัยระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 3 ตุลาคม  2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24117 โดยมีวัตถุประสงค์ …

Continue reading »