Tag Archive: RE-รหัส

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562

Re

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HmzUPmZK3Q0hvzNlJaBevDikqOOCSfIi/view Share