Tag Archive: Rmutt Freshy night 2018

ก.ย.
30

งานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 Rmutt Freshy night 2018 “PROUD OF WHO ARE YOU”

20180928Freshy_30

  ภาพบรรยากาศงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 Rmutt Freshy night 2018 “PROUD OF WHO ARE YOU” วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69787 Share