Tag Archive: Tcas 2019

พ.ย.
13

โครงการติวฟรีพิชิต TCAS 2019

poster-1

ติววิชาคณิตฯ และ อังกฤษโดยติวเตอรชั้นนำ ยกระดับผลคะแนน ONET 9 วิชาสามัญ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มทธ.ธัญบุรี รับสมัครจำกัด (1,500 ที่นั่ง) 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 ผ่านทาง www.tcas.rmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) แจกฟรี เอกสารประกอบ กระเป๋า และอาหารกลางวัน กับ ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน Share