Tag Archive: World Camp

ต.ค.
05

กิจกรรมแนะแนวการกรอกเอกสาร(สก.) นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181005coopsci_21

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร(สก.)รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีอาสาสมัครมาแนะนำในการรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ามูลนิธิ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70548 Share