ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.