ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงงานของนักศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.