ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสภาวะภายใต้สุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)