นักศึกษา : ทุน

ทุนสำหรับนักศึกษา

October 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงงานของนักศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

October 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

October 20, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2565

October 10, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Sentiga (นักศึกษาสาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่) ที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา Startup

October 6, 2022

การประชุมหารือแนวทางการร่วมทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม Startup

August 23, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

July 28, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ซัน สตีล 2021 จำกัด

July 20, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ รอดทุกข์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุน “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)

July 12, 2022

บริษัท โรบอท แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี