นักศึกษาปัจจุบัน

STUDENT SERVICE CENTER

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1  มทร.ธัญบุรี

 • เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-18.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 • ปิดทำการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการสำหรับนักศึกษา ในการยืนคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ >> เข้าสู่ระบบ<<

 • ใบแสดงผลการศึกษา
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 • หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา
 • หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
 • แบบขอหนังสือรับรอง กว./กบ.ช
 • แบบขอสำเร็จการศึกษา
 • แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น (Regrade)
 • แบบขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีคะแนน F
 • แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
 • แบบเพิ่ม/ถอนรายวิชา
 • แบบลาพักการศึกษา/ ขอกลับเข้าศึกษา

รหัสนักศึกษาถูกล๊อค / เข้าระบบนักศึกษาไม่ได้

ขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ สกุล

Application

20210909-Banner-LineOA20210909-Banner-LineOA

RMUTT Smart University

บริการรูปแบบใหม่ Privilege Cards ผ่านระบบ Line OA

บริการบัตร 4 ประเภท
Student Privilege 

Staff Privilege 

Guest Privilege

Alumni Privilege

20211029-Mobile-Application-0120211029-Mobile-Application-01

RMUTT Student Smart Service

ระบบทะเบียนนักศึกษาผ่าน Mobile Application พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ คือ
บัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital (RMUTT Digital Student Card) เพื่อให้การใช้งานที่ง่ายและสะดวกสะบายเพิ่มมากขึ้น

Online Learning