Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย!!!) — มิถุนายน 1, 2020
  2. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — พฤษภาคม 29, 2020
  3. เทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์เพื่อการปลูกผักสลัดมาตรฐาน EU เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหาร ลดต้นทุน ลดสารอันตรายปนเปื้อน — พฤษภาคม 28, 2020
  4. การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา — พฤษภาคม 28, 2020
  5. โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจาย (Face Shield) — พฤษภาคม 28, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย.
01

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย!!!)

Share

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

พ.ค.
28

เทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์เพื่อการปลูกผักสลัดมาตรฐาน EU เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหาร ลดต้นทุน ลดสารอันตรายปนเปื้อน

Share

พ.ค.
28

การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา

Share

พ.ค.
28

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจาย (Face Shield)

Share

พ.ค.
14

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Share

พ.ค.
12

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

Share

พ.ค.
09

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณ …

Continue reading »

พ.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ค.
01

ขอแสดงความยินกับหัวหน้าสาขาวิชาใหม่

Share

Older posts «