มี.ค.
07

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

มี.ค.
28

ขอเชิญ ร่วมงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่๑๗

run20170402

Print Friendly

มี.ค.
24

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

20170327Research

Print Friendly

มี.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Ass.Prof.Dr.Naris

Print Friendly

มี.ค.
17

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

Print Friendly

มี.ค.
16

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมตัวอย่างผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46661

Print Friendly

มี.ค.
14

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20170315

Print Friendly

มี.ค.
13

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

20170312บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46533

Print Friendly

มี.ค.
13

การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

20170311ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46403

Print Friendly

มี.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มี.ค.
09

แนวปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

congrat2015-1

Print Friendly

มี.ค.
09

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

มี.ค.
07

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

coop-physics_04คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังนี้

1. Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan
2. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จังหวัดปทุมธานี
3. กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
4. ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5. บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด
6. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
7. ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
8. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)
9. สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ปทุมธานี
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46374

Print Friendly

มี.ค.
07

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาประยุกต์

มี.ค.
07

กำหนดการวันฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

banner20170301-graduation-01-1กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. วันฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 256034.4 KiB52
2. วันฝึกซ้อมใหญ่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 256033.2 KiB36
3. วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 22 มีนาคม 256031.4 KiB40

GraduationSchedule2558_Page_1GraduationSchedule2558_Page_2GraduationSchedule2558_Page_3ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.graduation.rmutt.ac.th/

20161214-graduation58-01// ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/4301

20170227-graduation-01// คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2491

20170308// แนวปฏิบัติการแสดงความยินดี และจัดกิจกรรมต่างๆในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/4431

Map-RMUTT-THAI-01// การเดินทาง
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2563

// ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญาบัตร ปีการศึกษา 2558

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 124123456...10203040...Last »