ส.ค.
31

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2016-08-31HR

Print Friendly

ส.ค.
30

นิเทศนักศึกษาสหกิจ ภาควิชาเคมี ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

coopchemดร.วณิภา นาคลดา  ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ  และผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาคเคมี ไปนิเทศสหกิจณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

Print Friendly

ส.ค.
29

ฝึกซ้อมย่อยรวม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2559

 

มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยรวม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40979

Print Friendly

ส.ค.
29

พิธีมอบโล่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบโล่แสดงความขอบคุณ อาจารย์ประภาส ทองรัก ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 โดยมีหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สมาคม พิพิธภัณฑ์ และหน่วยงานต่างประเทศร่วมจัดงานและ เข้ารับโล่ฯ จำนวน 35 หน่วยงาน ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40971 Read the rest of this entry »

Print Friendly

ส.ค.
28

ฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ทุกคน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40832

Print Friendly

ส.ค.
27

ประชุมอาจารย์ใหม่เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสารการออกนิเทศสหกิจศึกษา

20160826coopsci_11งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสำหรับอาจารย์ที่เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสารการออกนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 59 ณ ห้อง ST-1 206

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40521

Print Friendly

ส.ค.
26

สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

20160825students_07ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนบริดจสโตน และทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาและสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40463

Print Friendly

ส.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20160826HR

Print Friendly

ส.ค.
26

สะเก็ดข่าว : สองคนเพื่อนตาย

ข่าวจาก : http://www.bugaboo.tv/

Print Friendly

ส.ค.
26

ประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

20160825sci_25พนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ให้เกียรติเป็นเป็นธาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40489

Print Friendly

ส.ค.
25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

ส.ค.
25

กำหนดการวันฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการวันฝึกซ้อม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
วันฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 255957.9 KiB37
วันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 และวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 255998.4 KiB23

*** ในวันซ้อมย่อยให้ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต
เตรียมรูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำการติดบัตรซ้อม ***

congrat2016

Graduation27-08-2559Graduation03-08-2559

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.graduation.rmutt.ac.th/

// ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2496

// คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร
https://www.rmutt.ac.th/content/40359

// การเดินทาง
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2563

// ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญาบัตร ปีการศึกษา 2557
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2581

Print Friendly

ส.ค.
24

ประชุมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

20160824congrat_12ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40690

Print Friendly

ส.ค.
24

การสาธิตวิธีการหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพนาโนอัดเม็ดเพื่อการปลูกข้าวแบบนาดำแบบมีส่วนร่วม

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการสาธิตวิธีการหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพนาโนอัดเม็ดเพื่อการปลูกข้าวแบบนาดำแบบมีส่วนร่วม ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ แปลงการใช้สารชีวภาพนาโนและอาหารเสริมจากหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40576

Print Friendly

ส.ค.
24

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาชีววิทยา

20160824bio_22สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ หลักการทำงานและการใช้เครื่องมือบางชนิด ตลอดจนระบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40550

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 111123456...10203040...Last »