ธ.ค.
01

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

พ.ย.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

colta2017คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (โควตา)  ประจำปีการศึกษา  2560  (เพิ่มเติม)
ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ดังนี้
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ธ.ค.
02

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20161202sci_05คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรรมการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43527

Print Friendly

ธ.ค.
02

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

chakri-10

Print Friendly

ธ.ค.
02

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

20161201sci_78ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ วันแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยพร้อมใจแปรขบวนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และแปรอักษรคำว่าราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43459

Print Friendly

ธ.ค.
01

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

tqrcomsci

Print Friendly

ธ.ค.
01

งานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

20161201coopsci_23นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43404

Print Friendly

ธ.ค.
01

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

20161130sciผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดหว่านบุญ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43319

Print Friendly

พ.ย.
29

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20161129coopsci_60งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 6 ภาควิชา/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43264

Print Friendly

พ.ย.
29

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

votermutt20161208

Print Friendly

พ.ย.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบริการระบบให้คำปรึกษา/แนะแนว

counseling-system

Print Friendly

พ.ย.
28

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

20161130

Print Friendly

พ.ย.
28

นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

20161127sci_08ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนและวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43251

Print Friendly

พ.ย.
28

ภาควิชาเคมีร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุปทุมธานี

20161127chem_02คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ ปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43242

Print Friendly

พ.ย.
28

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

20161127physicsงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1712 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43237
ภาพโดย ดร.นริศร์ บาลทิพย์

Print Friendly

พ.ย.
25

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

20161125

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 117123456...10203040...Last »