พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Fathers_Day

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6111191.1 KiB8
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6011191.0 KiB5
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5911194.6 KiB3
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5811189.9 KiB4

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111191.8 KiB6
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH61112108.7 KiB10
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60111108.5 KiB7
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112108.4 KiB4
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5911191.6 KiB13
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5911291.0 KiB16
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5811199.4 KiB5
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5811290.6 KiB8

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111192.0 KiB15
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111292.1 KiB11
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011191.1 KiB3
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011291.3 KiB3
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5911191.2 KiB4
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5911291.8 KiB6
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5811197.0 KiB5
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5811296.3 KiB4

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6111190.9 KiB7
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6011190.8 KiB2
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH5911197.8 KiB2
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH5811196.1 KiB4

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6111191.0 KiB8
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6011192.3 KiB4
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST5911192.2 KiB3
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112166.8 KiB4
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST5811196.1 KiB4
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST5811295.1 KiB7

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111191.0 KiB16
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111291.0 KiB17
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111391.0 KiB1
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6011190.5 KiB4
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6011290.5 KiB2
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5911190.3 KiB4
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5911290.8 KiB4
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5811197.8 KiB3
9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5811290.0 KiB3

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS5812185.9 KiB3

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6111191.1 KiB45
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6111290.3 KiB45
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111108.5 KiB15
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112108.5 KiB9
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111108.1 KiB7
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5911291.0 KiB5
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111106.9 KiB3
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5811290.2 KiB4

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT60121108.3 KiB6
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912190.2 KiB5
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812188.1 KiB4
Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

calendar2-61

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน วัดแก้วพิจิตร จ.ปราจีนบุรี

20181117sci_16ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70911

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
17

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาจากกลุ่มปวช. รอบโควต้า (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาจากกลุ่มปวช. รอบโควต้า (เพิ่มเติม)เพื่อรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา2562 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

Warm Welcome Prof.Dr.Yoshikazu Miyanaga and distinguished guests from Hokkaido University, Japan

Hokkaido

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

การติดตามผลการออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอพบนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศของคณะฯ เพื่อติดตามผลการออกสหกิจเพือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70866

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 และห้อง STEM LAB & MAKER SPACE

ภาพบรรยากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70784

ภาพบรรยากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70833

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University

20181113Green University_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม Zero waste ภายใต้โครงการ Green University โดยใช้ภาชนะเช่น เเก้วน้ำ จาน แทนการใช้ถุงพลาสติก ในการบรรจุอาหารหรือในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งเเวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70976

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 249123456...10203040...Last »