เม.ย.
04

ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสหพันธรัฐรัสเซีย

มี.ค.
15

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

เม.ย.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

เม.ย.
30

โครงการย่อย อนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนแบบมีส่วนร่วม

20160429sci_36คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที 2 โครงการย่อย อนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ที่ทำแปลงนา ซอยมั่นยืน ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36438
ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ https://goo.gl/6sMLd9

 

Print Friendly

เม.ย.
28

โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่

20160427comsci_39สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ด้านการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่ ความร่วมมือระหว่างบริษัท MFEC จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36396

 

 

Print Friendly

เม.ย.
26

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

เม.ย.
26

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมด้าน Security Cyber สำหรับนักศึกษา

20160425IT_22ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมด้าน Security Cyber สำหรับนักศึกษา โดยมีวิทยากรจากบริษัทเบย์คอมพิวติ้ง และ บริษัท e-cop มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36367

Print Friendly

เม.ย.
26

โครงการ “สถิติรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

20160423-24Statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “สถิติรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ได้แก่ การศึกษาสภาพแวดล้อมทางทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม สัตหีบ การศึกษาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน และทำกิจกรรมปลูกป่า ณ สวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36349

Print Friendly

เม.ย.
26

โครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค”

20160424sci_02งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ Wesley Newman เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36341

Print Friendly

เม.ย.
26

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 5)

20160423math_06อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา อาจารย์มงคล ทาทอง และอาจารย์อลงกต สุวรรณมณี นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน จำนวน 3 ผลงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 5) เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36324

Print Friendly

เม.ย.
22

การประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๙”

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ มอบรางวัลจากการประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๙” โดยผลการแข่งขัน ได้แก่ นางสาว ธาศินี เสนาะคำ (หมายเลข ๗ ) นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36232
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/C7dx0b

Print Friendly

เม.ย.
22

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

 

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบรางวัลจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง โดยมีผลการประกวดดังนี้คือ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36202
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/gfwghD

Print Friendly

เม.ย.
22

นิทรรศการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการทำนุบำรุงศิลปินศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้แบบ สเต็มศึกษา (STEM) และการประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ “จิตอาสากับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม” ในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ี 5 “สานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบุณพทิศ เทิดองค์วิศิษฏศิลปิน “สิรินธร” ย้อนวิถีสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36284
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/t9pLwP

Print Friendly

เม.ย.
22

การประกวดทำน้ำพริก ผักสด และเครื่องเคียง

 

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดทำน้ำพริก ผักสด และเครื่องเคียง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาทีม ตำสะดีด สะดิ้ง สะแด่ว (นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม MA สู้ สู้ๆ (นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม สาวน้อยบ้านนา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36139
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/CeJ0MJ

Print Friendly

เม.ย.
22

การแข่งขันส้มตำลีลา

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันส้มตำลีลา โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมส้มตำเด้งดึ๊ง (นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36090
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/HMzueh

Print Friendly

เม.ย.
22

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน และเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕ “สานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบูรพทิศ เทิดองค์วิศิษฏศิลปิน “สิรินธร” ย้อนวิถีสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36055
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/3vZBTM

Print Friendly

เม.ย.
22

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส ในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ ในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๕ “สานศาสตร์ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบูรพทิศ เทิดองค์วิศิษฏศิลปิน “สิรินธร” ย้อนวิถีสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36014
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/v10m6x

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 101123456...10203040...Last »