พ.ย.
24

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

king2558

Print Friendly

พ.ย.
13

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kustประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
132.8 KiB
61 Downloads
Details...
Read the rest of this entry »

Print Friendly

พ.ย.
06

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

ต.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

12115503_1498627047130636_4639260899590645935_nคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล
เหรียญรางวัล The Platinum Medal รางวัล The Best Foreign Invention และรางวัล Special Prize จาก Universiti Malaysia Perlis
จากผลงานวิจัยเรื่อง “จัดทำเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษาแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(Multi-Languages Braille Learning Machine)”

และนายไกรมน มณีศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับเหรียญรางวัล Bronze Medal และ รางวัลจากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น
จากผลงานวิจัยเรื่อง “นิทานสัตว์พร้อมแสง-เสียง-สัมผัส สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น
(Animals’ Tales with Light-Sound-Touching Edutainment for Visually Impaired Children)”

ในงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show (IWIS 2015)
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ Read the rest of this entry »

Print Friendly

พ.ย.
23

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

20151123

Print Friendly

พ.ย.
17

พิธีทอดกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151114sciผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32181

 

Print Friendly

พ.ย.
14

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Smart Classroom

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Smart Classroom
21.8 KiB
23 Downloads
Details...
Print Friendly

พ.ย.
13

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

20151111bio_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32174

 

Print Friendly

พ.ย.
12

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kustประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
82.3 KiB
40 Downloads
Details...

Print Friendly

พ.ย.
09

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Stem cell for cardiac regeneration: The role of endogenous biolipid” โดย Professor Dr. Anwar Baydoun

20151103bio_40สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ต่างประเทศ ในหัวข้อ “Stem cell for cardiac regeneration: The role of endogenous biolipid” โดย Professor Dr. Anwar Baydoun จาก University of Hertfordshire, United Kingdom วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32131

Print Friendly

พ.ย.
09

ภาพบรรยากาศงาน The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015)

123

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ National Food Research Institute (Japan) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31828 Read the rest of this entry »

Print Friendly

พ.ย.
06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kust

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
101.1 KiB
62 Downloads
Details...

Print Friendly

พ.ย.
06

ขอแสดงความยินดี

20151106

Print Friendly

พ.ย.
05

ขอขอบคุณ

Untitled

Print Friendly

ต.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Print Friendly

ต.ค.
29

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

 กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
149.9 KiB
93 Downloads
Details...

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 91123456...10203040...Last »