ก.ค.
08

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

inventors2014

งาน “วันนักประดิษฐ์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นายกฤษณะ โภควัฒน์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากผลงานเรื่อง “ระบบฝึกสอนแบบอัตโนมัติการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา”
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา
กลุ่มเรื่องที่ ๕ : สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์ส้าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส

ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Mankind”
ระหว่าง ๒๓-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗
ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Print Friendly

มิ.ย.
24

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

24-06-2014

Print Friendly

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

sci20140721_30ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป

ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22347

Print Friendly

ก.ค.
22

กำหนดการวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

กำหนดการวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 
ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
congrat2014

 

วันฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
32.8 KiB
4 Downloads
Details...
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
22

ตารางกำหนดการดำเนินงานสหกิจภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางกำหนดการดำเนินงานสหกิจภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50.1 KiB
6 Downloads
Details...
Print Friendly

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

uii20140722_15ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งทางคณะฯ ได้มีความร่วมมือ กับ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการนี้ทาง UII ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 3 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22324

Print Friendly

ก.ค.
21

Welcome Delegates and Students From Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII)

UII

Print Friendly

ก.ค.
18

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

sci20140717_12ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ในการปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22309

Print Friendly

ก.ค.
18

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

kustประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
573.3 KiB
131 Downloads
Details...

Print Friendly

ก.ค.
18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
317.7 KiB
52 Downloads
Details...
Print Friendly

ก.ค.
17

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี  รศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ณ  ณ  ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

——————————————————————–

ภาพกิจกรรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22170

ภาพกิจกรรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22294

——————————————————————– Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
17

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ก.ค.
15

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี

leanning

Print Friendly

ก.ค.
11

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

plna2013

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
1.7 MiB
23 Downloads
Details...
Print Friendly

ก.ค.
09

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา

sci_10sci_08คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Food Research Institute (NFRI) และ ลงนามความร่วมมือกับ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI), Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่ Kobe University ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน พ.ศ.2557

NFRI

 ภาพการลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22101

Print Friendly

ก.ค.
09

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

sci_09ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันออกอากาศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตอน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  โดย ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ภาพถ่ายเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22149
ภาพถ่ายโดย :
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 59123456...10203040...Last »