มี.ค.
28

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10849952_812627692139953_3160550488110393228_n

Print Friendly

มี.ค.
05

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

มี.ค.
28

โครงการ “คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา”

20150328com_24ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา” โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก นพคุณ บำรุงพงษ์ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสังเขป  พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และเล่าเรื่องตามเสด็จพระเทพฯ  วันเสาร์ที่ 28  มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26799

Print Friendly

มี.ค.
28

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พื้นที่ชุมชนคลองหก

20150328physicsอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ นำทีมโดย อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ อาจารย์วานิช โสภาสพ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พื้นที่ชุมชนคลองหก ในการนี้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ถวายภัตตาหารเพลและโคมไฟโซล่าร์เซลล์ ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ทางวัดหว่านบุญ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26803

Print Friendly

มี.ค.
28

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

20150327coop_37คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้นำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ในการนี้ ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26806

Print Friendly

มี.ค.
26

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

20150326chemภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้รับเกียรติจาก
1. รศ.ดร.ลัดดา มีศุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. คุณนริศรา สิทธิหาโคตร จาก Toyo-Thai Corporation Public Company Limited
3. คุณวีรชัย ธนธรรมทิศ ผู้จัดการ บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด
4. คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-โรงงาน บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยง
านภายนอก ในการนี้ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26772

Print Friendly

มี.ค.
26

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150326physics_07ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2558 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26760

Print Friendly

มี.ค.
26

ภาพบรรยากาศ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

20150325stu_35ภาพบรรยากาศ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558  (ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.) ณ บริเวณชั้น 3 หน้าห้องน้ำอาจารย์ (ข้างลิฟต์ตัวที่ 1 และ 2)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26697

Print Friendly

มี.ค.
25

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ร่วมแสดงผลงานในงาน TALENT MOBILITY FAIR 2015

 

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมชีวภาพ หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ในงาน TALENT MOBILITY FAIR 2015 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 พิธีเปิดโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

Print Friendly

มี.ค.
25

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ

20150323ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ ซึ่งมีการอบรมการทำสเปรย์ ตะไคร้กันยุง โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน เรื่องการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ด้วยเครื่องกลั่นไอน้ำ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบึงกาสาม หมู่ที่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26736

Print Friendly

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

20150321coop_12งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 การแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง ประสบการณ์ของการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยวิทยากรศิษย์เก่าจากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ และ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดย ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26616

Print Friendly

มี.ค.
23

การประชุมวางแผนการดำเนินการ “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015) ครั้งที่ 2/2558

20150320ITCST_06ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินการ “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26594

Print Friendly

มี.ค.
23

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

20150320physicsสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้ได้เล่มร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อจำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามสมรรถนะของสาขาวิชา โดยมี รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายประเสริฐ พันธ์พงศ์พาณิชย์ จาก บริษัท Western Digita เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26577

Print Friendly

มี.ค.
19

ประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150319sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การใช้ E-office และการดำเนินการสอบของคณะฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26555

Print Friendly

มี.ค.
19

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาจาก Islamic University of Indonesia.

20150318UII_09ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก Islamic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่อง “Mobile Application for Face and Building Recognition with Augmented Reality Technology in Case Study of RMUTT” และได้นำเสนอผลงานกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558 โดยมีการจัดพิธีมอบในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26544

Print Friendly

มี.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

Older posts «

Page 1 of 76123456...10203040...Last »