ต.ค.
30

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10577673_845923998763176_860020214_oรศ.ดร.สุวรินทร์   ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สอนรายวิชา 09-142-309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษา จำนวน 97 คน ไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ระบบการดำเนินการของห้องสมุด การค้นคว้าข้อมูลและระบบการให้บริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และ ระบบงานในส่วนการจัดการเครือข่าย และการบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในรายวิชาที่เรียนและ ประกอบการทำโครงงานวิจัยต่อไป
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24400

Print Friendly

ต.ค.
28

ผู้เข้าใช้บริการ คลินิกคณิตศาสตร์

Print Friendly

ต.ค.
28

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำ “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร

sci_07sci_02sci_04 sci_05รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ธัญบุรีนำ “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” รังสรรค์โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557

Print Friendly

ต.ค.
28

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางพวงมาลา ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

sci_06sci_08

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วางพวงมาลา ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ และเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557Print Friendly

ต.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย และการเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seoul Women’s University และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัท ซัมซุง ดีไลท์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24327

sci20141013_72sci20141013_101 sci20141013_26sci20141013_97

Print Friendly

ต.ค.
18

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

nattawanคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Print Friendly

ต.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา

sci20141013คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา
ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12
วันที่ 19 กันยายน 2557
ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Print Friendly

ต.ค.
10

ระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ Smart Wheelchair

Wheelchair_04ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย ADHYA PRANATA SAKTI , DENY RAHMALIANTO และ FERNANDA PANCA PRIMA  นักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คิดค้นระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ต.ค.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ( Bronze Medal Award)

singtoคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ( Bronze Medal Award) และเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “กระเบื้องยางธรรมชาติที่มีการต้านไฟฟ้าสถิต (Antistatic Electricity Natural Rubber Tile)” ในงาน “ The 10th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2014) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

Print Friendly

ต.ค.
02

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ : คอลัมน์ Green idea: รีไซเคิลกระดาษหนังสือพิมพ์

Binder1_Page_6-678x1024

http://www.news.rmutt.ac.th/archives/40213

ไอเดียเด็ดจากเด็กๆ คณะวิทย์-เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จากในงาน RMUTT Freshy Night 2014 กับชุดประจำคณะ ที่องค์การนักศึกษากำหนดแนวคิด (Theme) การประกวดในหัวข้อ “คณะของคุณ ให้อะไรกับสังคมบ้าง”. Your Share and Sharing แนวคิดที่โดดเด่น แปลกตา และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และจิตสำนึกรักษ์โลก เป็นชุดประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์และของเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน

“กีรติ กีรติโอภาสวัสดิ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเป็นนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เล่าว่า จากโจทย์การประกวด จึงมีการปรึกษาหารือกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ว่าจะออกแบบไปในทิศทางใด ซึ่งมีหลากหลายความเห็นมาก แต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องชาววิทยาศาสตร์ฯ เข้าใจและตีความไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับความหมายของคำว่า Share ซึ่งหมายถึงการแบ่งปัน และก่อนที่จะนภัสแบ่งปัน ก็ต้องพร้อมที่จะให้ก่อน

คอนเซ็ปต์ของชุด จึงอยู่ที่ “เราพร้อมจะให้ และแบ่งปัน” โดยเป็นชุดที่สร้างสรรค์จากสิ่งของที่หาง่าย ใกล้ตัว และมูลค่าไม่ได้สูง Read the rest of this entry »

Print Friendly

ต.ค.
02

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ : ชุดรีไซเคิล กระดาษหนังสือพิมพ์

224447_968332689860126_2624897261424151611_n

ภาพข่าวจาก องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดงาน RMUTT Freshy Night 2014 ณ หอประชุม มทร. ธัญบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้งชายและหญิง (Freshy Boy & Girl 2014) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2557

สิ่งที่สร้างสีสันอย่างหนึ่งบนเวทีการประกวด นั่นคือ ชุดประจำคณะจากทั้งหมด 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยองค์การนักศึกษา กำหนดแนวคิด (Theme) การประกวดในหัวข้อ “คณะของคุณให้อะไรกับสังคมบ้าง” Your Share and Sharing

ชุดประจำคณะที่ โดดเด่น แปลกตา สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ แฝงด้วยจิตสำนึกที่ดี ของการรักษ์โลก และได้เสียงปรบมือจากน้องๆ นักศึกษา คือ ชุดประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์และของเหลือใช้จากชีวิตประจำวันซึ่งดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่สวมใส่ชุดนี้ในการประกวด คือ “ใยบัว” น.ส.นภัส พัฒนพานิช และ “เวก” นายพรหมเมธ พินิจการ Read the rest of this entry »

Print Friendly

ต.ค.
01

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

IT20140930_19ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พบนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24290

Print Friendly

ก.ย.
30

ประชุมประชาพิจารณ์ข้าราชการ สายวิชาการ

sci20140929_12ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์ข้าราชการ สายวิชาการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 11.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24273

Print Friendly

ก.ย.
27

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนอุดมวิทยา

sci20140926คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดอ่างทอง วันที่ 26 กันยายน 2557
ภาพโครงการแนะแนวเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24315

Print Friendly

ก.ย.
26

ประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140926_12ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24259

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 66123456...10203040...Last »