ม.ค.
29

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

jobsci

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
วุฒิ  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) (133.7 KiB, 107 downloads)

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
วุฒิ  ปวส. ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (129.5 KiB, 86 downloads)

Print Friendly

ก.พ.
05

กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20160206stat_14คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมในการงานวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องในงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อโสธร หลวงปู่ตื้น หลวงปู่นุ้ย และเทศน์มหาชาติ ในวันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33573

Print Friendly

ก.พ.
04

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 25

20160131sci_05ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ของคณะฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 31 มกนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33459

Print Friendly

ม.ค.
29

ทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์

20160127stat_18คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมทำบุญประจำสาขาวิชาฯ เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ชั้น 9 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33438

Print Friendly

ม.ค.
28

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kustประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (129.5 KiB, 86 downloads)

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ม.ค.
28

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20160126math_34นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชา เป็นประธานและมอบเกียรติบัรติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาที่ีได้รับรางวัล เรียนดี และทำคุณประโยชน์แก่สาขาวิชา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33186

Print Friendly

ม.ค.
28

งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets by Polyethyleneimine-functionalized Poly(methyl methacrylate) Particles”

20160128 Applied-Chemistry_16งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ 
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets by Polyethyleneimine-functionalized Poly(methyl methacrylate) Particles” เมื่อวันพุธที่ 27 ม.ค.2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33168

Print Friendly

ม.ค.
27

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

20160127

Print Friendly

ม.ค.
27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

ม.ค.
27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

kustประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

————————————————-

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (46.8 KiB, 44 downloads)

Print Friendly

ม.ค.
25

พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

20160122sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจาสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลผู้นาเสนอดีเด่น ครั้งที่1 จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนใบงานและการสอนปฏิบัติ (ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558) จากศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จากท่าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

และได้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนใบงานและการสอนปฏิบัติ ได้แก่ อาจารย์ประดับรัฐ ประจันเขตต์ อาจารย์ปรีชา มันสลาย และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33131

 

Print Friendly

ม.ค.
25

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน

20160122sci_0920160122-1sci_27

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33100

Print Friendly

ม.ค.
21

พิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้า OTOP Showcase

20160120OTOP_05รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้า OTOP Showcase โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและเข้าชมร้านต้นแบบ การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า ที่ร่วมมือกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการพัฒนาชุมชน และ มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบฯ ณ อาคารสามมัคคีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

ภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33070

Print Friendly

ม.ค.
21

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kust

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154 เวลา 8.30 – 15.00 น.

พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) (133.7 KiB, 107 downloads)

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ม.ค.
21

คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

20160120NPUST_12ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology, สาธารณรัฐไต้หวัน  ในการทำวิจัย กับสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2559) จำนวน 3 คน ได้แก่
1. Ms. Wen Chang
2. Ms.Ya-Li Shiu
3. Ms. Chia-Chun Chi
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32925

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 95123456...10203040...Last »