ก.ย.
18

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2557

 

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิต และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ
แด่ ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23986

Print Friendly

ก.ย.
18

Science News ฉบับที่ 182 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ย.
18

พิธีลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์ จำกัด

coopi20140918_19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และคุณเทเวศน์ คมใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์  จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24024

Print Friendly

ก.ย.
17

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

bio20140916_31ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พบนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23939

Print Friendly

ก.ย.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา

sci20140915_29ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557มหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23910

Print Friendly

ก.ย.
17

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

mathcom20140916_09ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบรี จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง โดยมีการจัดบรรยายการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยมีศิษย์เก่า คุณสิทธิชัย หยองใหญ่ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการสร้างสรรค์ ผลงานระดับปริญญาตรี เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า ว่าที่ร้อยเอก กิตติพงษ์ สุวีโร มาบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ “การจดสิทธิบัตร ทรัพทย์สินทางปัญญา” ให้กับศิษย์ปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23897

Print Friendly

ก.ย.
15

โครงการศึกษาสาหร่ายทะเลแบบบูรณาการ

algae20140906_16สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-312-365 สาหร่ายวิทยา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 จึงจัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล โดยนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาความหลากหลาย นิเวศวิทยา การเก็บตัวอย่าง และการทำ herbarium sheet ของสาหร่ายทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี, บรรจงฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และหาดนางรำ หาดนางรอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล การเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าวจาก : สาขาวิชาชีววิทยา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23870

Print Friendly

ก.ย.
15

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี

chemi20140912_03ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พบนักศึกษาภาควิชาเคมี เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23845

Print Friendly

ก.ย.
15

การประชุมหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140912_02รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23828

Print Friendly

ก.ย.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

sci20140913ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23809

Print Friendly

ก.ย.
12

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

coopsci20140913_03การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557  เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง  SC 1306  โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากภาควิชา/สาขาวิชาจำนวน 12 คน  และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 กลุ่ม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23785

ผลการประกวดโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/วิศวกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

สรุปประเภทที่ส่งเข้าประกวด : วิศวกรรมศาสตร์ฯ

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล สาขา หัวข้อ
1 นายศักรภพน์ เขื่องสตุ่ง ฟิสิกส์ การพัฒนาไดโอดแบบ  UNI polar แทนที่ไดโอด ชนิด BIP Polar เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 สรุปประเภทที่ส่งเข้าประกวด : สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล สาขา หัวข้อ
1 นายภาณุ นวมวิจิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกมถอดรหัสอัจฉริยะข้ามคืนบนยูนิเวอร์แซล
นายยุทธนา พละสุ แอพพลิเคชั่นโดยวินโดวส์รันไทม์
นายสุเมธ สมยา
นายเกษมสุข ค๊อก
นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม
2 นายวิชวร มั่นคง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ เล็กซิตรอน
3 นายภิญโญ สมาจรรยา สถิติประยุกต์ สำรวจพฤติกรรมและความสนใจด้าน
นายสุขสันต์ สุขประเสริฐ วิทยาศาสตร์ของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

 สรุปประเภทที่ส่งเข้าประกวด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล สาขา หัวข้อ
1 น.ส.วารุณี ศิริจันทร์ เคมี กระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและ
น.ส.กาญจนา ทองมูล ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
2 น.ส.เสาวคนธ์ จ่าเลิศ ชีววิทยา การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ
นายพีรศิษฐ์ อุดมทรัพย์
น.ส.เบญจมาศ มักมะยม
น.ส.ธัญญาภรณ์ เปล่งปลั่ง
น.ส.ธนาภรณ์ พี่งเดชะ
น.ส.ยลดา เอกนก
3 นายเทพพิทักษ์ จิ๋วกร่าง ชีววิทยา การศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อและ
นายพีวา ชัชวัสวิมล ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อน
น.ส.พัชรี รุ่งอัครวัฒน์ ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อ
น.ส.พิมพ์ชนก ศรีปะโค

 หมายเหตุ     นักศึกษาทุกกลุ่มต้องจัดทำบทความทางวิชาการโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จาก  (www.coop.rmutt.ac.th) เพื่อจัดทำให้เสร็จภายในวันที่  18  กันยายน  2557 (ต้องปรึกษากับอาจารย์นิเทศ หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา) และเตรียมตัวเข้าแข่งร่วมการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่  14  พฤศจิกายน  2557 

 

Print Friendly

ก.ย.
11

ขอแสดงความยินดีกับนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ 2014 หรือ iCPC-Final Round 2014 (International Computer Programming Contest – Final Round 2014) โดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นทีมเดียวกันคือ Mr. Oishi Joji นักศึกษาจากญี่ปุ่น

โดย นายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดทั้งสองโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนทักษะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี นายศาสนพงษ์ พิกุลศรี นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในรอบสุดท้ายด้วย

ซึ่งการแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ซึ่งในครั้งนี้มี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และ อาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้นักศึกษาทั้งสองคน

Print Friendly

ก.ย.
09

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีีการศึีกษา 2557

20140909แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีีการศึีกษา 2557 ได้ที่ห้อง one-stop-service ชั้น 1  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00 – 16.00 น.
เอกสารหลักฐาน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- โทรศัพท์มือถือ
สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกมารับบัตรในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2577 4886 – 8 หลังจากวันที่ 13 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

Print Friendly

ก.ย.
09

คลินิกคณิตศาสตร์

Maths Clinic

Print Friendly

ก.ย.
08

โครงการอบรม”การดูดซับแคดเมียมด้วยไคโตซาน-เซลลูโลสคอมโพสิทและแบบจำลองระบบโครงข่ายประสาทเทียม”

chem20140907ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวช อาจารย์จากภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรม”การดูดซับแคดเมียมด้วยไคโตซาน-เซลลูโลสคอมโพสิทและแบบจำลองระบบโครงข่ายประสาทเทียม” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาภาควิชาเคมีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้อง SC1601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23757

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 64123456...10203040...Last »