Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ม.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20190113-4

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอโครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

20191126sci_15

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ หัวหน้าวิจัยและทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอโครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นต่อผู้ตรวจติดตามประเมินผลจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93024 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Asst.Prof.Dr.Amon20191030RMUTTNews

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

2019-10-08MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ในการลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบ Guidewire ที่ใช้งานทางการแพทย์ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ทีมนักวิจัยในโครงการเข้าร่วมในการลงนาม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

รายการชัวร์ก่อนแชร์ เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

Sure&sharing

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2

20190527sci_04

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง วิทยากรผู้เชียวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77331 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
10

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร

20180510bio_10

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานประกอบการด้านอาหาร ดังต่อไปนี้ – บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม – บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม – บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก) แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร – บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

20190401sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75898 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

สถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า

20180307Physics_33

หน่วยวิจัยโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้อนรับ ดร.ซาโตะ จาก มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด และ ดร.นาริตะ จากสถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้ง เครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า ฟ้าคะนอง เพื่องานวิจัย ฟิสิกส์บรรยากาศ ภายใต้ MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61865 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″

20180202sci_02

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อารณี โชติโก นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59590 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «