Category Archive: ข่าว

ก.ย.
29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเลื่อนการประกาศผลการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย และครูแกนนำ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

ขอให้ว่าที่มหาบัณฑิต และว่าที่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและยืนยันข้อมูลในการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ระมัดระวังล็อตโต๊ะทำงาน และ ตรวจตรากุญแจ ล็อตห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมาตรก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

แนะนำบุคลากรคนใหม่ปรจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «