Category Archive: ข่าว

ต.ค.
02

กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

TCAS62

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเลื่อนการประกาศผลการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ช่วย และครูแกนนำ

Fab Lab23082018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

ขอให้ว่าที่มหาบัณฑิต และว่าที่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและยืนยันข้อมูลในการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร

2017congrat

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

วันแม่

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อยรวม ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ซ้อมย่อยคณะ60

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

20180807Queen12

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ระมัดระวังล็อตโต๊ะทำงาน และ ตรวจตรากุญแจ ล็อตห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

20180801-ระมัดระวัง-01-01

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินสูญหายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาทางราชการ ที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญหายหรือเสียหายเป็นบางส่วน จากบุคคลที่จะเข้ามาลักทรัพย์ในเวลากลางวันและกลางคืน จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรของหน่วยงานเพิ่มมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานที่ปฎิบัติงานภายในอาคาร โดยดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน และระมัดระวังล็อคโต๊ะที่ปฏิบัติงาน,ห้องทำงานให้เรียบร้อยและแน่นหนา ก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือห้องที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติ ดังนี้ ๑.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ๒.ตรวจสอบระบบป้องกันต่างๆ เช่น ระบบส่องสว่างรอบอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อป้องการโจรกรรมทรัพย์สินภายในอาคาร ๓.ตรวจสอบโต๊ะปฎิบัติงาน ประตู หน้าต่าง เหล็กดัด และดำเนินการปิดล็อกหลังเวลาราชการ ๔.กรณีภายนอกอาคาร หากมีต้นไม้บดบังสายตา กรุณาแจ้งกองอาคารสถานที่ เพื่อทำการ ปรับแต่ง โดยมอบหมายให้นายวินัย ห่วงรักษ์  เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ติดต่อได้ที่ ๐๖๓-๘๐๔-๖๒๔๒ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

LED-จรวด

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

แนะนำบุคลากรคนใหม่ปรจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Taweelap

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็น กรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

Watcharapong-Committee2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «