Category Archive: ศิลปวัฒนธรรม

ก.ค.
26

พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

20180726sci

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีในพิธีในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82369 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

20180713Physics

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81359 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ไหว้ครู2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190620sci_143

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78308 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20190521sci

  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76705 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

โครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒”

20190312sci_50

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สานสายใยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภายในงานมี การประกวดตำส้มตำลีลา การประกวดภาพถ่าย “ว้าว…คณะวิทย์” และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์รักสองฝั่งคลอง” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75454 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาเคมีรุ่นที่ 25″

53664160_2404160679703246_8381411022086340608_o

ภาควิชาเคมี จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาเคมีรุ่นที่ 25″ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-2 103 สถาบันวิจัยเคมี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี กล่าวให้โอวาทและเปิดพิธี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82813 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

โครงการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการรบกวนจากแมลง

20180306sci_04

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : การย้อมจีวรพระด้วยสมุนไพรเพื่อลดการรบกวนจากแมลง ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ วัดปัญญานันทาราม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/83480 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «