Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

ต.ค.
08

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

2019-10-08coopsci_40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91865 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-02-scholarship_40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 ห้องประชุมคณบดี ห้อง ST 1-101 และห้อง Discussion Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91596 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษปรัตน์ จันทร์พวง ที่ได้รับรางวัล Friendly Girl และ Photogenic ในงาน Freshy Night RMUTT 2019

Freshy Night RMUTT 2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

บรรยากาศการใช้ห้อง English Cafe’

20190923English_38

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91238 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
23

งาน Freshy Night RMUTT 2019

20190922Freshy_08

  ตัวแทนดาวจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดดาว-เดือน ในงาน Freshy Night RMUTT 2019 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91196 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดส่งเอกสารผ่อนผันทหาร-2562-_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

20180708Chem_18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวิชาชีพเคมี ชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ คุณทัศนพร อริยสุนทร คุณกรวิท ปัตตาจิตต์ คุณกฤษฏิญา พรหมจันทร์ และ คุณธิดารัตน์ เหล่าชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8

20180708Bio_16

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีความจำเป็นในภาคสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน 8 เครื่องมือ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82194 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «