Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

ก.ย.
17

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
13

รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารศึกษาดูงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «