Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

ต.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
29

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

ขอแสดงความยินดีกับนางวารุณี คำภีระ ที่ได้รับพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ขอแสดงความยิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «