Category Archive: ข่าวรับสมัครงาน

พ.ย.
24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัคร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «