«

»

ต.ค.
25

พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

sci_12งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาในการออกสหกิจ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SC 1401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพพิธีเปิดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16605

Print Friendly, PDF & Email