«

»

ต.ค.
28

การประกวดโครงงานสหกิจ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ

sci_21งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ – วิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับคณะฯ โดยมีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโดยมีคณาจารย์ จากภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินประกวดโครงงานฯ ในครั้งนี้
ภาพการประกวดโครงงานสหกิจเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16709

Print Friendly, PDF & Email