«

»

ก.ค.
02

โครงการ Science Night 2011

sci_143สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Science Night 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกดาว-เดือน ของภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดดาว-เดือน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8283

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.