ติดต่อเรา

 ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110 Thailand

ประชาสัมพันธ์       02 549 4150
โทรสาร                  02 549 4119

ติดต่อเกี่ยวกับนักศึกษา

– งานทะเบียนการศึกษาและวัดผล  ห้อง ST-1 104 ชั้น 1 โทร 02 549 4156

– งานบัณฑิตศึกษา  ห้อง ST-1 104 ชั้น 1 โทร 02 549 4156

– งานพัฒนาหลักสูตร  ห้อง ST-1 105 ชั้น 1 โทร 02 549 4159

– งานกิจกรรมนักศึกษา ห้อง ST-1 102 ชั้น 1  โทร 02 549 4155

– งานแนะแนวการศึกษา (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. )  ห้อง ST-1 102 ชั้น 1

– งานสหกิจศึกษา ชั้น 2 โทร 02 549 4136, 4169

email : sciteched@rmutt.ac.th
Fanpage : SCIandTECH.RMUTT   Website : www.sci.rmutt.ac.th

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
map-V2
คณบดี ชั้น 2 02 5494141
เลขาคณบดี ชั้น 2 02 5494149
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 1 02 5494143
– งานทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 02 5494156
– งานพัฒนาหลักสูตร ชั้น 1 02 5494159
– งานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 02 5494164
– งานสหกิจศึกษา ชั้น 2 02 5494169, 4136
– งานประกันคุณภาพ ชั้น 1 02 5494157
– งานบริการวิชาการ ชั้น 1 02 5494157
– งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 02 5494156
– งานห้องสมุด ชั้น 4 02 5494176
– งานสารสนเทศ ชั้น 4 02 5494176
– งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 02 5494151
– งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 1 02 5494150
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
– รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 02 5494145
– งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 02 5494155
– งานศิลปวัฒนธรรรม ชั้น 1 02 5494155
– งานวินัยและจริยธรรม ชั้น 1 02 5494155
– งานกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 02 5494155
งานแนะแนว (เวลาทำการ 12.00-13.00 น. และ 16.00-17.00 น. ) ห้อง ST1 109 ชั้น 1
ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชั้น 2 0 2549 4142
– สำนักงานคณบดี ชั้น 2 0 2549 4144
– งานแผนงานและโครงการ ชั้น 2 0 2549 4153
– งานบุคลากร ชั้น 2 0 2549 4154
– งานพัสดุ ชั้น 2 0 2549 4160
– งานสารบรรณ ชั้น 2 0 2549 4152
– งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 0 2549 4163
– งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 02 5494150
– งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 02 5494171
ศูนย์เครื่องมือ อาคารสถาบันวิจัยเคมี 02 5493538
รปภ. 02 5494191

20190211-MapRMUTT-06-1

สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี (bus)

รถโดยสารประจำทาง หมายเลข 554 ให้บริการตลอด 24 ชม. รถออกทุกๆ 30 นาที เส้นทาง :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ถนนรามอินทรา) ค่าโดยสาร 24-35 บาท หมายเลข 555 ให้บริการทุกวัน เที่ยวแรก 04.30 เที่ยวสุดท้าย 01.30 น. รถออกทุกๆ 30 นาที (จำนวน 15 คัน/วัน) เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รังสิต (ทางด่วนพระราม9) ค่าโดยสาร 24-35 บาท
*หมายเหตุ ผู้โดยสารจะต้องลงรถที่รังสิต แล้วต่อรถมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Taxi Meter ระยะทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 365-400 บาท โดยประมาณ

อนุสาวรีย์ชัยฯ – สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี

รถโดยสารประจำทาง ปอ. 538 รถสีเหลือง วิ่งระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์อนุสาวรีย์ชัยฯ โทลล์เวย์ รังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มวิ่งรถคันแรก ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ เวลา 04.50 น. (จันทร์– ศุกร์) วันหยุด เริ่มเวลา 05.20 น. คันสุดท้าย ราชมงคล – อนุสาวรีย์ชัยฯ รถออกเวลา 20.00 น.

รถตู้โดยสารประจำทาง รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – อนุสาวรีย์ฯ ขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษก ตลอดสายไปจนถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อู่รถจะจอดตรง ข้ามฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ซอยพรธิสาร ให้บริการเวลา 05.30-20.00 น. ค่าโดยสาร 50 บาท

Taxi Meter ระยะทางจาก อนุสาวรีย์ – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 350-380 บาท โดยประมาณ ระยะทางจาก สนามบินดอนเมือง – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 23 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 195-225 บาท โดยประมาณ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี

รถโดยสารประจำทาง 
ปอ. 538 รถสีเหลือง สายอนุสาวรีย์ชัยฯ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นรถจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท
ปอ. 1156 รถสีเขียว วิ่งระหว่าง สะพานลอยตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง- หมู่บ้านมาลีรมย์ (คลองหก) ค่าโดยสารประมาณ 12 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นป้ายใต้สะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง
รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- รังสิต อู่รถจอดอยู่ข้างมหาวิทยาลัย ด้านฝั่งประตูสาม (คณะครุศาสตร์) ค่าโดยสาร 20 บาท จากรังสิตเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นป้ายใต้สะพานลอยคนข้ามถนนด้านตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดบริการเวลา 05.15 – 20.00 น.
Taxi Meter ระยะทางจาก ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต – มทร.ธัญบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ค่าแท็กซี่ 120 – 135 บาท โดยประมาณ

Map-RMUTT-THAI-01

  กรุณาใส่ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  กรุณาใส่อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  หัวข้อ

  ข้อความของคุณ

  Print Friendly, PDF & Email

  ใส่ความเห็น

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


  *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.