การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190105TCAS1บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72766

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1867

กิจกรรมแนะแนวสัญจร รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

กิจกรรมแนะแนวสัญจร รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย วันที่ 4 มกราคม 2562 ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1897524463689976

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2149

บรรยากาศการถ่ายทำ รายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7

 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายการเจ็ดจุดประกาย ช่อง 7 ได้เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เป็นที่ปรึกษาหลัก คณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากเวที Seoul International Invention Fair. (SIIF 2018). ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 จากผลงานวิจัย “เรื่อง “Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และงานวิจัยเรื่อง “Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors” ได้รับรางวัลเหรียญเงินและ special award จากสาธารณรัฐไต้หวัน

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1881869581922131

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1863

โครงการอบรมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1881857785256644

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1861

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House และ TOT Hackathon 2019 และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Trends of Technology: Network Security, Big Data Analytics, AI and IoT” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะสำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกวด ในงาน TOT Hakathon 2019 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าทำงานกับ บมจ.ทีโอที ต่อไป

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1877711349004621

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1859

กิจกรรม Meeting Statistics 2018

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Meeting Statistics 2018 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการปลูกฝังการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้สืบต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1872644522844637

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1857

Dr.-Ing. Matthias Becker เข้าพบคณบดี

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืนDr.-Ing. Matthias Becker ศาสตราจารย์จาก Faculty of Electrical Engineering and Computer Science Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover ประเทศ Germany เข้าพบปะพูดคุยกับคณบดีและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561ณ ห้องคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในอนาคต ในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และอาจารย์ไปทำงานวิจัยร่วม

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1869542376488185

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1855

โครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบริการอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1869417066500716

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1853

การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมฯ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=1866721320103624

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1849

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

20181213coopsci_10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติ และประเภทนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72366

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=1841