บรรยายพิเศษ “การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑาวุธ เจียมบัว อาจารย์ประจำสังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” รายวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่ทมเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2293115690797516&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2575

คณบดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก (UII) Indonesia

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาและเปลี่ยนจาก Faculty of Industrial Technology, University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน 19 วัน ระหว่างวันที่ 10 กันยายน -29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2291509597624792&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2572

การหารือเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Dr. Ovidiu Bagdasar Associate Professor of Erasmus Departmental Coordinator Electronics, Computing and Mathematics, University of Derby, United Kingdom (UK). ในการประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ และเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2578

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือกับ Bay Computing และ e-Cop

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ทำความร่วมมือ(MOU) กับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม. 2562

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2269521186490300&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2566

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดูงาน บ.เบย์ คอมพิวติ้ง และบ.อี.-ซี.โอ.พี.

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด เมือวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2269504749825277&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2563

นำโครงงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 9 โครงงานและผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ออกแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำโครงงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 9 โครงงานและผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ออกแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT/

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2559

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2251679241607828&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2556

บรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ 2562

มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2248029261972826&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2553

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2235758879866531&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2538

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2233761853399567&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2535