อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย ให้กับคณะครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา โดยว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ วันนี้ 18 มี.ค. 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยการอบรมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกัน COVIC-19 อย่างเคร่งครัด สวม Mask ,มีการวัดอุณหภูมิและใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องอบรม
(ภาพข่าวจาก โรงเรียนกบินทร์วิทยา)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98122

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2850

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab.), ห้องปฏิบัติการ Big Data และห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab.) โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมภายใต้โครงการ Fab. Lab. ความร่วมมือสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกัน และการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98102

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2853

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เข้าปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัทในเครือสหยูเนี่ยน และ บริษัท นิฟโก้ ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตพลาสติกในทางวิศวกรรมเพื่อนำไปประกอบเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้มาเข้าพบ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อขอคำปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของบริษัทอย่างเต็มประสิทธิภาพและการรับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าว ตลอดจนเป็นโจทย์และข้อมูลจริงให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ระหว่างการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเป็นผู้พัฒนาระบบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98035

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2856

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97975

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2859

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรพิเศษจาก Jobtopgun บรรยายพิเศษเรื่อง การสมัครงาน (เรซูเม่) ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรบริษัท Jobs Matching เรื่อง วิธีการกรอกใบสมัครขั้นเป็นเปอร์เซ็น และการเสวนาของศิษย์เก่าหัวข้อ “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97871

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2862

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Youth Creative Programmer (เส้นทางสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Youth Creative Programmer (เส้นทางสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์) เพื่อเปิดโอกาส ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าอบรมการใช้งานและการเขียนโปรแกรมบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ IBM Power และรับฟังการบรรยายประสบการณ์ในการทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยภาษา RPG 400 จากศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ (ห้องกระจก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2846

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2842

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ์ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายฯ การสืบค้นข้อมูล ผศ.บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนางสาวรวิสรา พึ่งธรรม ตัวแทนจากบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด บรรยายเรื่อง – มาตรฐานคุณภาพจำเป็นในสถานประกอบการและการประกันสังคม – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ – กิจกรรม 5ส. และการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ภาพเพอ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2628903300552085&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2816

การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือกับ บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างบริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันและการรับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2818

บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด สัมภาษณ์นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

คุณพัฒนา ฟูน้อย ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เข้ามาสัมภาษณ์รับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2804