คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาคม จ.สงขลา เยี่ยมชมคณะฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2507939762648440&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2731

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.บริบูรณ์ศิลป์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริบูรณ์ศิลป์ จังหวัดปทุมธานี

ภาพเพิ่มเติม:https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2495105700598513&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2734

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2740

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95182

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2737

คณบดีพบนักศึกษาและพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบปะนักศึกษา พร้อมให้โอวาท และเป็นประธานในพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2489120534530363&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2725

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนวัดเขียนเขต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2743

พิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2487076658068084&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2728

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 คน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและรับมอบสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยนักศึกษาทั้ง 9 คนที่ทำงานภายใต้โครงการ TDYT นั้น จะทำงานในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) โดย นำโจทย์จริงจากสถานประกอบการมาปฏิบัติระหว่างเรียน เสมือนได้ทำงานและแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง ได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงระหว่างเรียน รูปแบบการทำงานเป็นแบบ Project-based learning โดยจะทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94598

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2746

กิจกรรม Scince RMUTT Roadshow 2020 รร.ปทุมวิไล

ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2478467568928993&ref=page_internal

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2722

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http:// http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94416

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2752