สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3141

ช่องทางในการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนต่าง ๆ ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3138

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของหลักสูตรฯ

📣📣📣#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของหลักสูตรฯ📌📌คุณสมบัติ 📌📌✅ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6✅GPAX(5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50📌📌กำหนดการ📌📌📍 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -17 มกราคม 2564 📍 23 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์📍30 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์📍4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์#สิทธิพิเศษ🎉🎉🎉✅สอบสัมภาษณ์ครั้งเดียว (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องมีเกียรติบัตร)✅ไม่ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ✅เกรด 2.5 ขึ้นไปมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน✅ไม่เสียค่าสมัครจนกว่าจะได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ📌📌วิธีสมัคร📌📌1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1WOIQZMyWfTbZEXScdKht8_3jhSCB73AL/view?usp=sharingกรอกรายละเอียดใบสมัครฯ และถ่ายรูปส่งใบสมัครฯ พร้อมบัตรประชาชน และใบแสดงผลการเรียนส่งมาที่ไลน์ http://line.me/ti/g/UtmIjFn2BE📌📌หมายเหตุ 📌📌: เมื่อส่งใบสมัครแล้วรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยสาขาวิชาฯ จะส่งลิงค์ให้ในกลุ่ม) หากมีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ทางสาขาวิชาฯ กำหนด

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3135

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS’64

ด่วน ๆ ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564TCAS’64 (คุณวุฒิ ม.6) รอบที่ 1 portfolioเปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-549-3690-2 หรือ www.oreg.rmutt.ac.th#tcas64#รอบที่1#รอบPortfolio#ราชมงคลธัญบุรี#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3131

การอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรฯ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3402985073143900

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3122

แสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3125

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแนะนำอาจารย์ใหม่ดร.อายุทธ์ เรืองทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3109

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (รร.วัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (โรงเรียนวัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี) “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ST1-308 ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป.301 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากการลงตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมมือดำเนินงาน “กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและสามเณรได้จัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3392674820841592

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3106

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3392831524159255

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3103

กิจกรรมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) และคณะ เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งประชุมหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมืองนวัตกรรมอาหาร และผู้ประกอบการภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยะวิริยะนันท์ เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการและจุดเด่นด้านเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1-306 (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3388045374637870

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3100