กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปี 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3258422650933477

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3040

โครงการพิธีไหว้ครู ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3245207602254982

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3037

การประกวดพานไหว้ครู 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3245130948929314

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3034

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มภาคกลาง โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสมัญศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพของสามเณรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา และรายงานผลการศึกษาของสามเณรและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3242879175821158

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3030

กิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101346

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3055

กิจกรรมการรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3226472420795167

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3027

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสีกัน “วัฒนานันท์อุปถัมภ์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสีกัน “วัฒนานันท์อุปถัมภ์” กรุงเทพฯ

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3226454827463593

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3024

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุน จำนวน 6 ราย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคาร​เฉลิมพระเกียรติ​ ๖ รอบ​ พระ​ชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101296

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3052

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการของทั้งสองสถาบัน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101318

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3043

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ร่วมงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา โรงเรียนบางกะปิ

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ต่าง ๆ ในงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์​ อาคารสวัสดิ์​ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ

ภาพเพิ่มเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/date/2020/10

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3049