โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

แบ่งกลุ่มบรรยายจำนวน 7 กลุ่ม แยกตามสาขาวิชา

สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557 และ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาควิชาเคมี ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลัดดา มีศุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.เตือนใจ อชิวะพนิช เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง SC1903 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภูมิ คำเอม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ของโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.