โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ ในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม” โดยอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร และหัวข้อเรื่อง “กระบวนการสหกิจศึกษา” บรรยายโดยอาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาร่วมให้ความรู้และแนะแนวการทำงานของหน่วยงาน ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดี่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.