โครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สนธิ พลชัยยา นักวิชาการสาขาเคมี ของ สสวท. ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย นักวิชาการศูนย์ STEM ศึกษาแห่งชาติ และนายอุปการ จีระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบของที่ระลึกแก่กรรมการตัดสิน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงาน วิชาสาหร่ายวิทยา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ นำเสนอผลงานวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิชามัลติมีเดีย
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ นำเสนอผลงานวิชานาโนเทคโนโลยี
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานวิชาเคมีอินทรีย์ 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.