นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้เกียรติมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องออดิเทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้
– ประเภทนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงานของนักศึกษาวิชาชีววิทยา
– ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา
– ประเภทผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา
– ประเภทสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.