การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา รหัสหลักสูตร 25511911104712 วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และผศ.อรัญญา ภู่รอด คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.