การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2559

 

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ อาคาร 3 (INTERNATIONAL PROGRAM BUILDING) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทที่ 1 ประเภทนานาชาติ

– รางวัลชนะเลิศ20160118coop-1_03

ได้แก่ นางสาวเกตุนภาพร เกตุประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ชื่อโครงงาน : Synthesis and characterization of LaPO4:Ho3+nanopowders

สถานประกอบการ : Vietnam National University-Hanoi University of Science

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 120160118coop-1

ได้แก่ นางสาวพันธิตรา งามวัน  และนางสาววราภรณ์ พ้นทุกข์ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อโครงงาน : Effect on growth and biochemical composition of microalgae

สถานประกอบการ : National pintung University of Science and Technology

 

ประเภทที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 120160118coop-3_04

ได้แก่ นายพงศธร เกียรติเจริญพร นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน : การพัฒนา WarWolf ด้วย Unity Engine

สถานประกอบการ : บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจ้นท์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 220160118coop-3

ได้แก่ นายวัชรพงศ์ นารีจันทร์  นายจักรพันธ์ มีการุณ  และ นายสุจินดา เจริญสมบัติ นักศึกษาภาควิชาเคมี

จากผลงาน : การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติคสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม

สถานประกอบการ : บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

 

ประเภทที่ 3 ประเภทนวัตกรรม

– รางวัลชนะเลิศ20160118coop-2_02

ได้แก่ นางสาวปริตา สุวรรณศรี นางสาวนวลลออ เกียมา และ นางสาวภัทชรียา บุตรกระจ่าง นักศึกษาภาควิชาเคมี

ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดตรวจสอบสารทองแดงบนร่องรอยที่เกิดจากลูกกระสุนปืน

จากสถานประกอบการ : ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 220160118coop-2

ได้แก่ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ : ระบบกำกับนิพจน์ระบุนามสำหรับคลังข้อมูลภาษา (Name Entity Annotation Platform)

สถานประกอบการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมช่าติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ประเภทที่ 4 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ การจัดการ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 120160118coop-4

ได้แก่ นางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ : การใช้งานภาพกราฟิกเวกเตอร์และแอนิเมชันประกอบ E-PUB

สถานประกอบการ : บริษัท รีเสิร์ซ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.