การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์)

คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดมผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.