การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ประธานกรรมการ) ผศ.จักรี รัศมีฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการ) และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.