โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบรี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการผลิตเครื่องดื่มข้าวโปรตีนสูงเสริมสารชีวนะ สาขาวิชาฟิสิกส์อบรมการทำตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์ และภาควิชาเคมีอบรมการผลิตครีมถนอมผิวจากน้ำข้าวอินทรีย์ นอกจากนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลจากชุมชนเพื่อที่จะนำข้อมูลไปจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการผลิตเครื่องดื่มข้าวโปรตีนสูงเสริมสารชีวนะ

ภาควิชาเคมีอบรมการผลิตครีมถนอมผิวจากน้ำข้าวอินทรีย์

สาขาวิชาฟิสิกส์อบรมการทำตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.