โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre of Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต่อยอดผลงานจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ การทดสอบการบำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยจุลินทรีย์ยึดเกาะบนตัวกลาง worm tea ball จากน้ำหมักมูลไส้เดือน กิจกรรม Science Zero Waste และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบพลังงานไฮบริดโซล่าร์ไฮโดรเจน บนเกาะในประเทศไทย เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติธร เดชบำรุง (ผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน) คุณอารียา โรจน์วิถี (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ) คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ (กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ) คุณพอล เลอแฟฟร์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร) และคุณฐาวิกา ทรัพย์สมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายธุรการ) เข้าเยี่ยมชมงาน โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.