โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

โดยมีการแบ่งประเภทผลงานของนักศึกษาสหกิจ 3 ประเภท โดยมีผลการประกวดแข่งขันดังนี้

1) ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลำดับที่ 1 ภาควิชาเคมี นายสายชล นายสายชล และนางสาวสาวิตรี บุญท้วม 
ผลงานชื่อ การผลิตและพัฒนา อันเดอร์รอลเพื่อใช้สำหรับเครื่องขึ้นรูปยาง ‘(Production and development of Under roll for Rubber Forming machine) 
ลำดับ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายปฏิภาณ ศิริสวัสดิ์ 
ผลงานชื่อ ระบบอัพเดทประสิทธิภาพ ของเครื่องจักรโดยรวม

2) ประเภทนวัตกรรม 
ลำดับที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชื่อนักศึกษา นายพรพงษ์ จันทรังษี 
ผลงานชื่อ เครื่อง ตรวจสอบสัญญาณการชำรุดของระบบโทรศัพท์ 
ลำดับที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อนักศึกษา นายศตวรรษ เนียมหอม 
ผลงานชื่อ การประเมินความ ถูกต้องของผลจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศ WRF เดือนกรกฎาคม- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย

3 ) ประเภทนานาชาติ 
ลำดับที่ 1 ภาคเคมี นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ 
ชื่อผลงาน Devlopment of 3D printable bone- like material (in terme of brightness in x-ray imaging for medicat training model) 
ผู้นิเทศ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมสกุล (ญี่ปุ่น) 
ลำดับที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ นายนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ 
ชื่อผลงาน Preparation of nanofibrous hybrid membranes for remediation of oily wastewater (ประเทศเช็ก)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.