โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นายภัทรพล นูมหันต์ นายเมธี กิจสนธิ และนายวัชระ ทองสอน เป็นผู้แลกเปลียนประสบการณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ST-1 701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการกิจกรรม: ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ผศ.ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.