หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

PRO_6652รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคม กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ นายวรชัย ชูชัยศรี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และบุคลากร ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา
ภาพการเยี่ยมชมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17680

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=782

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.