«

»

ก.ค.
07

การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติทางเคมี

SONY DSCภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดยมี รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์  จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8648

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.