«

»

มี.ค.
08

ข่าวทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเป่ยต้า ประเทศจีน

Northwest Universityมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื่อ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในหลักสูตรต่างๆจำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า
2. ทุนสถาบันขงจื่อ ที่มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า
3. ทุนมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ในการนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.mug.go.th  ภายใต้หัวขอแวดวงอุดมศึกษา หรือติดต่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้าได้ที่ tonwu@nwu.edu.cn  (Mr.Wang) และ cryatalhe0917@163.com(Ms.He)
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly, PDF & Email