«

»

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

regis3-61ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 1-7 เมษายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA60111116.8 KiB38
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA59111116.9 KiB32

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61012116.8 KiB41
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59111116.8 KiB34
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59112116.9 KiB34
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58112116.8 KiB38

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111199.8 KiB52
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111299.8 KiB36
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011199.8 KiB43
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60112100.0 KiB36
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59111116.9 KiB33
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59112116.9 KiB29
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58112116.9 KiB29

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH59111116.9 KiB36
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH58111117.8 KiB46

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST60111116.8 KiB36
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111299.8 KiB33
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112116.9 KiB37
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58111117.2 KiB36
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58112117.2 KiB35

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59111116.9 KiB42
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59112116.9 KiB31

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111116.9 KiB49
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59112116.9 KiB30
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT59121113.6 KiB37
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT58121111.3 KiB43
ใบลงทะเบียนเปล่า นศ.ปกติตกค้าง
83.4 KiB
34 Downloads
รายละเอียด...
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.